• Bảo hành

Quy định dịch vụ bảo hành sản phẩm bộ nguồn Jetek
Quy định dịch vụ bảo hành case Jetek
Công ty Huetronics sẽ bảo hành case Jetek bị lỗi bao gồm cả thân case và mặt nạ case. Với các điều kiện như sau:
Chính sách bảo hành CPU AMD
Trung tâm bảo hành
Danh sách các trung tâm bảo hành của Jetek