• Giới thiệu

Giới thiệu
Jetek® là thương hiệu thùng và bộ nguồn máy tính được Công ty Cổ phần Huetronics xây dựng từ năm 2002 với tiêu chí là thương hiệu của chất lượng. Các sản phẩm mang thương hiệu Jetek là sản phẩm có sự ổn định cao, chất lượng hoàn góp phần nâng cao hiệu suất và thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng.